Фотокартка В. Винниченка, якому 26 липня 1920 р. виповнилося 40 років.

Фотокартка В. Винниченка, якому 26 липня 1920 р. виповнилося 40 років.

ЦДАВО України. Ф. 3964. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 55

Leave a Comment