Заява Державного центру Української Народної республіки в екзилі з приводу перемоги демократичних сил над антинародними змовниками в Москві. 22 серпня 1991 р.

Заява Державного центру Української Народної республіки в екзилі з приводу перемоги демократичних сил над антинародними змовниками в Москві. 22 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1912. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту