Про розроблення законопроєкту щодо випуску грошової одиниці – гривні. З протоколу засідання Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки. 12 лютого 1918 р.

Про розроблення законопроєкту щодо випуску грошової одиниці - гривні. З протоколу засідання Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки. 12 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 4

Leave a Comment