Лист Голови Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки В. Вернадського до Міністерства народної освіти щодо надання дозволу установам підлеглим Міністерству передавати дублети та непотрібні книжки до Національної бібліотеки. 26 вересня 1918 р.

Лист Голови Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки В. Вернадського до Міністерства народної освіти щодо надання дозволу установам підлеглим Міністерству передавати дублети та непотрібні книжки до Національної бібліотеки. 26 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту