16-1-16-33_-8__1.jpg

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 33-а. Арк. 8 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту