16-1-22-3544-020.jpg

Доповідна записка Генеральної прокуратури України про порушення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо зберігання, переробки і знешкодження токсичних промислових відходів. 8 лютого 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3544. Арк. 16 — 21.

Leave a Comment

Перейти до вмісту