16-1-22-3563-030.jpg

Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості води, затверджена постановою Верховної Ради України № 123/97-ВР від 27 лютого 1997 року. 27 лютого 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3563. Арк. 2 - 4, 29 зв - 30 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту