Відозва Директорії та Ради Міністрів УНР до Українського народу з нагоди 5-ої річниці проголошення 4-го Універсалу УЦР. 22 січня 1923 р.

Відозва Директорії та Ради Міністрів УНР до Українського народу з нагоди 5-ої річниці проголошення 4-го Універсалу УЦР. 22 січня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 542. Арк. 13зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту