Дипломатичний паспорт Івана Красковського.

Дипломатичний паспорт Івана Красковського.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 3. Спр. 48. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту