16-4778-3-4-122.jpg

Документи з Національної доповіді Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1991 рік» Т. І. З розділу 4. Стан навколишнього середовища. Використання та охорона природних ресурсів. 4.4. Атмосферне повітря (мапи, таблиці). 1992 рік.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 4. Арк. 122, 125 — 128, 148.

Leave a Comment

Перейти до вмісту