Звіт про участь делегації України у роботі Міжнародної конференції у м. Лондоні з “нацистського золота”. 18 грудня 1997 р.

Звіт про участь делегації України у роботі Міжнародної конференції у м. Лондоні з “нацистського золота”. 18 грудня 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 60

Leave a Comment

Перейти до вмісту