Журнал засідань Ради Міністрів на якому розглядався законопроєкт про утворення Української Академії наук, її статут і штати та проєкт кошторису видатків на Академію (В. І. Вернадський був присутній на засіданні). 1 листопада 1918 р.

Журнал засідань Ради Міністрів на якому розглядався законопроєкт про утворення Української Академії наук, її статут і штати та проєкт кошторису видатків на Академію (В. І. Вернадський був присутній на засіданні). 1 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту