Закон Української Держави про включення управління Холмського губерніального старости та управлінь повітів цього староства в загальний спис управлінь губерніальних та повітових старостів України. 15 листопада 1918 р.

Закон Української Держави про включення управління Холмського губерніального старости та управлінь повітів цього староства в загальний спис управлінь губерніальних та повітових старостів України. 15 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 164. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту