Про оголошення наказу Головної команди військ УНР з Великоднім привітанням Армії УНР тощо. З наказу по Групі інтернованих військ Армії УНР в таборі ч. 1 Стржалково. 16 квітня 1922 р.

Про оголошення наказу Головної команди військ УНР з Великоднім привітанням Армії УНР тощо. З наказу по Групі інтернованих військ Армії УНР в таборі ч. 1 Стржалково. 16 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2439. Оп. 1. Спр. 100. Арк. 83зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту