Лист Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР Cпілці військових інвалідів в Олександрові про необхідність отримання списків бажаючих слухати лекції з адміністративного права для отримання одягу. 20 липня 1921 р.

Лист Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР Cпілці військових інвалідів в Олександрові про необхідність отримання списків бажаючих слухати лекції з адміністративного права для отримання одягу. 20 липня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту