Стаття К. Живчука «Старшина Української армії, його права й престиж», заборонена цензурою. З безпартійної демократичної таборової живої газети «Промінь», Стшалково. 5 лютого 1922 р.

Стаття К. Живчука «Старшина Української армії, його права й престиж», заборонена цензурою. З безпартійної демократичної таборової живої газети «Промінь», Стшалково. 5 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3524. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 117

Leave a Comment