Лист кримських татар до Президії Верховної Ради СРСР з проханням надати допомогу щодо прописки в будинках у місті Старий Крим. 9 травня 1977 р.

Лист кримських татар до Президії Верховної Ради СРСР з проханням надати допомогу щодо прописки в будинках у місті Старий Крим. 9 травня 1977 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 18. Спр. 1055. Арк. 21 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту