Протокол засідання представників Ради Українського вільного університету у Відні та представників Союзу українських журналістів і письменників, яким закріплено розподіл повноважень. 30 січня 1921 р.

Протокол засідання представників Ради Українського вільного університету у Відні та представників Союзу українських журналістів і письменників, яким закріплено розподіл повноважень. 30 січня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 1. Спр. 134. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту