Титульний аркуш та сторінки наукової роботи Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновського «Розробка інформаційної системи для прогнозування післяопераційної течії у хворих на вади серця за допомогою ЕОМ», науковий керівник – академік Академії наук УРСР, професор М. Амосов. 1973 р.

Титульний аркуш та сторінки наукової роботи Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновського «Розробка інформаційної системи для прогнозування післяопераційної течії у хворих на вади серця за допомогою ЕОМ», науковий керівник – академік Академії наук УРСР, професор М. Амосов. 1973 р.

ЦДАВО України. Ф. 4729. Оп. 2. Спр. 177. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту