Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 20000 карбованців на видатки комісії по складанню проєкту закону про порядок виборів до Українського сейму. 23 листопада 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 20000 карбованців на видатки комісії по складанню проєкту закону про порядок виборів до Українського сейму. 23 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 147. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту