Штати Української Академії наук у Києві та її установ. 28 листопада 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 39-50.

Штати Української Академії наук у Києві та її установ. 28 листопада 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 39-50.

Leave a Comment

Перейти до вмісту