Лист Югославської української громади до Президії Ради Республіки щодо діяльності Ради. 5 квітня 1921 р.

Лист Югославської української громади до Президії Ради Республіки щодо діяльності Ради. 5 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 89. Арк. 138

Leave a Comment

Перейти до вмісту