Ведення відомостей начальника Повідомного відділу при Київському голові про підпільну діяльність більшовиків в Україні. 15 серпня 1918 р.

Ведення відомостей начальника Повідомного відділу при Київському голові про підпільну діяльність більшовиків в Україні. 15 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 110. Арк. 237зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту