Постанова Директорії УНР про асигнування коштів у розпорядження Міністра ісповідань на покриття спеціальних видатків на інформацію про українізацію церкви. 8 жовтня 1919 р.

Постанова Директорії УНР про асигнування коштів у розпорядження Міністра ісповідань на покриття спеціальних видатків на інформацію про українізацію церкви. 8 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту