Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 98 щодо українізації військових частин. 21 грудня 1917 р.

Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 98 щодо українізації військових частин. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 1 а. Арк. 29 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту