«Кібернетика від «А» до «Я». Інтерв’ю голови редакційної колегії двотомника «Енциклопедії кібернетики» академіка В. Глушкова.(Опубліковано в газеті «Радянська Україна», № 214). 13 вересня 1974 р.

«Кібернетика від «А» до «Я». Інтерв’ю голови редакційної колегії двотомника «Енциклопедії кібернетики» академіка В. Глушкова.(Опубліковано в газеті «Радянська Україна», № 214). 13 вересня 1974 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 553. Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту