18_2192-1-5-17_1.jpg

Повновласть, видана Диктатором ЗОУНР Євгеном Петрушевичем полковнику Григорію Коссаку. 13 липня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту