Звернення Президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностей щодо прийняття 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України. 28 серпня 1991 р.

Звернення Президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностей щодо прийняття 24 серпня 1991 року історичного документу - Акту проголошення незалежності України. 28 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 64

Leave a Comment

Перейти до вмісту