Лист Голови міжурядової комісії з розробки статуту військової повинності Української Держави до Державної канцелярії Української Держави про державних службовців, які мають звільнятися від призиву на дійсну військову службу. 5 серпня 1918 р.

Лист Голови міжурядової комісії з розробки статуту військової повинності Української Держави до Державної канцелярії Української Держави про державних службовців, які мають звільнятися від призиву на дійсну військову службу. 5 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 58 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту