Стисла довідка про діяльність Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії ім. академіка Ф. Г. Яновського з дня його заснування (з Паспорту по кадрах інституту станом на 1 січня 1976 р., форма № 34). 1 січня 1976 р.

Стисла довідка про діяльність Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії ім. академіка Ф. Г. Яновського з дня його заснування (з Паспорту по кадрах інституту станом на 1 січня 1976 р., форма № 34). 1 січня 1976 р.

ЦДАВО України. Ф. 4729. Оп. 1. Спр. 549. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту