19-4778-3-63-117.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування щодо підтримки звернення учасників ІІ-го Міжнародного конгресу з проблем біоконверсії органічних відходів народного господарства і охорони навколишнього природного середовища та про розробку відповідної законодавчої і нормативної бази, яка б передбачала пільгове кредитування і звільнення від податків господарств, що займаються біоконверсією. 9 вересня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 63. Арк. 117.

Leave a Comment

Перейти до вмісту