Офіційне запрошення для генерального консула Оттоманського уряду А. Феріт-Бея. Грудень 1918 р.

Офіційне запрошення для генерального консула Оттоманського уряду А. Феріт-Бея. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту