Свідоцтво про реєстрацію повітряного судна. 8 вересня 1923 р.

Свідоцтво про реєстрацію повітряного судна. 8 вересня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 56. Арк. 107

Leave a Comment

Перейти до вмісту