Обіжник Міністра закордонних справ УНР дипломатичним представникам УНР про інформування урядів країн щодо нелегітимності уряду УСРР на території України тощо. 5-6 квітня 1921 р.

Обіжник Міністра закордонних справ УНР дипломатичним представникам УНР про інформування урядів країн щодо нелегітимності уряду УСРР на території України тощо. 5-6 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 322. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту