Лист Гетьманівни Є. Скоропадської до професора В. Щербаківського. 23 липня 1942 р. ЦДАВО України. Ф. 3864. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 98.

Лист Гетьманівни Є. Скоропадської до професора В. Щербаківського. 23 липня 1942 р. ЦДАВО України. Ф. 3864. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 98.

Leave a Comment

Перейти до вмісту