Траурна листівка із зображенням Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри.

Траурна листівка із зображенням Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту