Статут Українського товариства допомоги біженцям з України та їх родинам (польською та українською мовами). 9 серпня 1921 р.

Статут Українського товариства допомоги біженцям з України та їх родинам (польською та українською мовами). 9 серпня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3989. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту