2-1-22-3635-004zv.jpg

Лист Прем'єр-міністра України Є. Марчука до Верховної Ради України щодо приєднання України до Віденської конвенції. 20 грудня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3635. Арк. 4-5.

Leave a Comment

Перейти до вмісту