Обіжник Українського військового генерального комітету при УЦР до волосних управ про необхідність створення організацій, подібних “Вільному козацтву”, “Січі”, “Народному ополченню”. 24 серпня 1917 р.

Обіжник Українського військового генерального комітету при УЦР до волосних управ про необхідність створення організацій, подібних “Вільному козацтву”, “Січі”, “Народному ополченню”. 24 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 811, оп. 1, спр. 4, арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту