Про затвердження А. Ніковського комісаром м. Києва — з протоколу засідання Генерального секретаріату УЦР. 28 вересня 1917 р.

Про затвердження А. Ніковського комісаром м. Києва — з протоколу засідання Генерального секретаріату УЦР. 28 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 1, спр. 1, арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту