Проєкт відзнаки «Залізний Хрест», підготовлений сотником Ю. Буцманюком. 17 травня 1920 р.

Проєкт відзнаки «Залізний Хрест», підготовлений сотником Ю. Буцманюком. 17 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 220. Арк. 13

Leave a Comment