Положення про премії імені Т. Г. Шевченка. 20 травня 1961 р.

Положення про премії імені Т. Г. Шевченка. 20 травня 1961 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 9. Спр. 8316. Арк. 123

Leave a Comment