Обрахунок харчування по Кухні Головного Отамана військ УНР. 1 грудня 1920 р.

Обрахунок харчування по Кухні Головного Отамана військ УНР. 1 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 63. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту