Лист голови Християнської демократичної партії України народного депутата України В. Стретовича Президенту України Л. Кучмі з пропозицією про запрошення Глави Української Римсько-католицької церкви та Патріарха Константинопольського до України. Лютий 1997 р.

Лист голови Християнської демократичної партії України народного депутата України В. Стретовича Президенту України Л. Кучмі з пропозицією про запрошення Глави Української Римсько-католицької церкви та Патріарха Константинопольського до України. Лютий 1997 р.

ЦДАВО України, ф. 5233, оп. 2, спр. 1635, арк. 28

Leave a Comment