Лист Начальника Генерального штабу УНР В. Сінклера Міністру закордонних справ УНР про надсилання двох зразків відозв до червоноармійців та відозви російською мовою. 2 вересня 1920 р.

Лист Начальника Генерального штабу УНР В. Сінклера Міністру закордонних справ УНР про надсилання двох зразків відозв до червоноармійців та відозви російською мовою. 2 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 425. Арк. 44

Leave a Comment

Перейти до вмісту