Про ухвалення дати відкриття Українського вільного університету у Відні та обрання ректором О. Колесси. З протоколу засідання зборів професорів і доцентів університету. 3 січня 1921 р.

Про ухвалення дати відкриття Українського вільного університету у Відні та обрання ректором О. Колесси. З протоколу засідання зборів професорів і доцентів університету. 3 січня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 1. Спр. 134. Арк. 21зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту