2-4778-3-5-026_1.jpg

Кольорова мапа пунктів системи регіонального моніторингу підземних вод України (титульний аркуш), складена Державним комітетом України по геології та використанню надр. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 1, 26.

Leave a Comment

Перейти до вмісту