Історична довідка та основні тези до відзначення 40-річчя проголошення соборності українських земель, складена Українським інформбюро в екзилі. Грудень 1958 р.

Історична довідка та основні тези до відзначення 40-річчя проголошення соборності українських земель, складена Українським інформбюро в екзилі. Грудень 1958 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 971. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту