Лист Голови Комісії з питань розвитку базових галузей народного господарства Верховної Ради України до Президії Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народного депутата України В. Лобачу про внесення змін до ст. 19, 20 Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 26 березня 1993 р.

Лист Голови Комісії з питань розвитку базових галузей народного господарства Верховної Ради України до Президії Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народного депутата України В. Лобачу про внесення змін до ст. 19, 20 Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 26 березня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2121. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту