Про розгляд питання щодо поминання на Службах Божих України та її уряду тощо. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 25 вересня 1919 р.

Про розгляд питання щодо поминання на Службах Божих України та її уряду тощо. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 25 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 13зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту